demo_image

Нехас Сопај

Редовен професор
e-mail:  
Телефонски бр. кабинет: 32 40 441
Термини за консултации:  

 

Настава на додипломски студии: Книжевност за деца 1 и 2

Албанска книжевност 7 и 8

Преведување од македонски на албански јазик 1, 2 и 3

Преземете ја биографијата

Други членови