Нина Шкрињариќ

Нина Анастасова-Шкрињариќ

Редовен професор
e-mail: skrini_n@yahoo.com
Телефонски бр. кабинет: 32 40 416
Консултации  

 

Настава на додипломски студии: Народна македонска поезија

Народна македонска проза

Народна книжевност 1 и 2

Митопоетика

Словенска митологија

Психоаналитички концепти во фолклорот

Македонска култура и цивилизација

Настава на постдипломски студии: Македонска книжевност (Народна книжевност)

Митологеми и ритуалеми во македонскиот фолклор

Техники на научно-истражувачка работа

Настава на докторски студии: Народна книжевност

Антропологија на обредот

Преземете ја биографијата

Други членови