demo_image

Румена Бужаровска

Вонреден професор
e-mail: rumena.buzarovska@flf.ukim.edu.mk
Телефонски бр. кабинет: 32 40 434

 

Настава на додипломски студии:

Aмерикански расказ 1

Aмерикански расказ 2

Преведување од англиски на македонски јазик и обратно 1, 2, 3 и 4

Aмериканска книжевност 1

Американска книжевност 2

Други членови