demo_image

Сања Гавриловска

Виш лектор
e-mail: sgavrilovska@yahoo.com
Телефонски бр. кабинет: 02 32 40 463
Термини за консултации: вторник, 14.40 -15.30

 

Настава на додипломски студии: Aнглиски јазик 3Б

Aнглиски јазик 4Б

Стручна терминологија 1(политика)

Стручна терминологија 2(право)

Преземете ја биографијата