Сања Михајловиќ

Сања Михајловиќ-Костадиновска

Доцент
e-mail: sanja.flf@gmail.com
Телефонски бр. кабинет: 32 40 466
Термини за консултации: вторник 11:20-13:00

 

Настава на додипломски студии: Вовед во шпанска книжевност

Преглед на испаноамериканската книжевност

Театарот на златниот век

Модернизам и генерација 98

Литература на авангардата во шпанската книжевност

Анализа и коментар на текстови од XX век

Сервантес и неговото време

Магичен реализам (процут на испаноамериканскиот роман)

Преведување од шпански на македонски и обратно 1, 2 ,3 и 4

Преземете ја биографијата

Други членови