demo_image

Славица Велева

Редовен професор
e-mail: slavicaveleva@gmail. Com
Телефонски бр. кабинет: 32 40 459
Термини за консултации: среда, 11:00-11:30, петок, 13:00-13:30

 

Настава на додипломски студии: Морфологија на СМЈ

Зборообразување на СМЈ

Македонски јазик – култура на говор

Македонски јазик – вештини на правилно пишување

Настава на постдипломски студии: Актуелни проучувања на современиот македонски јазик
Настава на докторски студии: Анализа на научен текст и дискурс

Зборообразувањето и функционалните стилови

Преземете ја биографијата

Други членови