Solzica Popovska_slika

Солзица Поповска

Редовен професор
e-mail: solzica_popovska@yahoo.com
Телефонски бр. кабинет: 02 32 40 430
Термини за консултации: вторник:  09.00-10.30ч

 

Настава на додипломски студии:

Теорија на ПиТ 1 и 2

Културолошки студии 3 и 4

Меѓународни институции и преведувањето

Стручна терминологија за ПиТ

Англиски јазик во функција на струката (ПМФ, ТМФ)

Настава на постдипломски студии: Англиски јазик во функција на струката
Настава на докторски студии: Англиски јазик во функција на струката

Преземете ја биографијата

Други членови