Sonja Kitanovska_slika

Соња Китановска-Кимовска

Доцент
e-mail: sonjakitanovska@flf.ukim.edu.mk
Телефонски бр. кабинет: Кабинет бр. 215, тел: 3240430
Термини за консултации: четврток, 12:00 – 13:00 ч.

 

Настава на додипломски студии: Англиски јазик

Преведување од англиски на македонски јазик

Преведувачки помагала

Преземете ја биографијата