demo_image

Соња Витанова-Стрезова

Редовен професор
e-mail: novasonja@yahoo.co.uk
Телефонски бр. кабинет: ++389-(0)2-3240-415
Термини за консултации:

 

Настава на додипломски студии:

Модерен англиски роман

Англискиот роман XVIII и XIX  век

Консекутивно толкување 3 и 4

Настава на постдипломски студии:

Британската книжевност и филмот: теорија и практика

Модерна и постмодерна британска проза

Доцниот викторијански роман

Настава на докторски студии:

Викторијанска проза

Модерна британска проза

Постмодерна британска проза и критика

Преземете ја биографијата

Други членови