demo_image

Татјана Гочкова-Стојановска

Редовен професор
e-mail: tanjag@ukim.edu.mk
Телефонски бр. кабинет: +389 2 3240479
Термини за консултации: среда, 11,00-12,00

 

Настава на додипломски студии: Современ македонски јазик 1

Современ македонски јазик 2

Граматика на македонскиот јазик 3

Граматика на македонскиот јазик 4

Психолингвистика

Невролингвистика

Македонски јазик за странци 1-6

Настава на постдипломски студии: Актуелни проучувања на современиот македонски јазик

Македонскиот јазик како странски (усвојување, настава и оценување)

Психолингвистика

Невролингвистика (Филозофски факултет)

Психо-невролингвистика (Медицински факултет)

Настава на докторски студии: Применети психолингвистички истражувања

Преземете ја биографијата

Други членови