demo_image

Томислав Треневски

Редовен професор
e-mail: ttrenevski@yahoo.com
Телефонски бр. кабинет: 3240-422
Термини за консултации: среда: 12.30-13.30

 

Настава на додипломски студии: Лингвостилистика

Социолингвистика / Македонски социолингвистички теми Македонски јазик (ПИТ)

Настава на постдипломски студии: Актуелни проучувања на македонскиот јазик(МЈ)

Македонски јазик (Конференциско толкување)

Преземете ја биорафијата

Други членови