Valentina

Валентина Милошевиќ-Симоновска

Виш лектор

+ 389 2 3240 813

valemilosim@gmail.com

 

На додипломските студии ги предава следните курсеви:

Италијански јазик 1

Италијански јазик 2

Италијански јазик 3

Италијански јазик 4

 

Преземете ја биографијата

Други членови