demo_image

Ваљбона Тоска

Вонреден професор
e-mail:  
Телефонски бр. кабинет: 32 40 426
Термини за консултации:  

 

Настава на додипломски студии: Синтакса на албанскиот јазик 1 и 2

Граматика на албанскиот јазик 7 и 8

Преземете ја биографијата

Други членови