Венко Андоновски

Венко Андоновски

Редовен професор
e-mail: venko999lit@yahoo.com
Телефонски бр. кабинет: 32 40 476
Термини за консултации:

 

Настава на додипломски студии: Романтизмот во хрватската книжевност

Реализмот и модерната во хрватската книжевност

Нова хрватска книжевност

Светска книжевност 1

Светска книжевност 2

Македонска култура и цивилизација 3 (изборен)

Македонска култура и цивилизација 4 (изборен)

Дискурси на моќта во македонската култура (изборен)

Семиотика на македонскиот роман (изборен)

Настава на постдипломски студии: Судбината на значењето (од Сосир до Дерида)

 

Настава на докторски студии: Наратологија

Преземете ја биографијата

Други членови