OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Весна Мојсова-Чепишевска

Редовен професор
 e-mail:  vesnamojsova@hotmail.com
Телефонски бр. кабинет: 32 40 124
Термини за консултации:

 

Настава на додипломски студии: Современа македонска книжевност – реализам и модернизам (задолжителен)

Современа македонска книжевност – модернизам и постмодернизам (задолжителен)

Современа македонска книжевност 1 (изборен)

Современа македонска книжевност 2 (изборен)

Книжевност за деца 1 (слободен изборен)

Книжевност за деца 2 (слободен изборен)

Настава на постдипломски студии: Македонска книжевност

Палимпсести во современата македонска книжевност

Настава на докторски студии: Современа македонска книжевност

Есејот како книжевен жанр (македонско искуство)

 

Превземи биографија

Други членови