demo_image

Владимир Цветкоски

Доцент
e-mail: cvetkoski@ukim.flf.edu.mk

translation.tuts@gmail.com (за студенти)

Телефонски бр. кабинет:  
Термини за консултации: среда 12.00-13.00 или по договор по е-пошта

 

Настава на додипломски студии: Преведување од англиски јазик (Б/В) на македонски јазик (А) 1 и 2

Англиски јазик 3В и 4В

Преземете ја биографијата

Други членови