demo_image

Зеќирја Незири

Редовен професор
e-mail:  
Телефонски бр. кабинет: 32 40 426
Термини за консултации:  

 

Настава на додипломски студии: Албанска усна лирика

Албанска усна епика

Албанска книжевност 1

Албанска книжевност 2

Преземете ја биографијата

Други членови