demo_image

Зорица Николовска

Редовен професор

 

e-mail: zorica.nikolovska@hotmail.com
Телефонски бр. кабинет: 32 40 486
Термини за консултации: линк

 

Настава на додипломски студии:
Настава на постдипломски студии:
Настава на докторски студии:

Преземете ја биографијата

Други членови