Зорица Трајкова

Зорица Трајкова

Вонреден професор
e-mail: trajkova_zorica@flf.ukim.edu.mk
Телефонски бр. кабинет: 32 40 432
Термини за консултации:

 

Настава на додипломски студии:

Современ англиски јазик 3

Психолингвистика

Современ англиски јазик 4

Социолингвистика

Настава на постдипломски студии:

Меѓукултурна прагматика

Психолингвистика

Преземете ја биографијата

Други членови