Zvonko Nikodinovski

Звонко Никодиновски

Редовен професор
e-mail: znikodinovski@flf.ukim.edu.mk
Телефонски бр. кабинет: 32 40 442
Термини за консултации: Понеделник 12h-13h

Вторник 12h-13h

 

Настава на додипломски студии: Семантика на францускиот јазик

Прагматика на францускиот јазик

Информатичка лингвистика за француски јазик

Настава на постдипломски студии: Информатиката и лингвистиката

Комуникативнот рамниште на јазикот (врз примери од францускиот и од италијанскиот јазик)

Техника на научната работа (за романисти)

Настава на докторски студии: Проучување на фигуративните значења – семиолошка метода

Преземете ја биографијата

Други членови