Универзитетски календар за активностите и неработни денови на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ во Скопје за учебната 2019/2020 г.

 

Почеток на наставата во учебната 2019/2020 година: 1 октомври 2019 г.

Времетраење на наставата во зимскиот семестар: 1 октомври 2019 г. – 10 јануари 2020 г.

Прва испитна сесија: 13 јануари – 5 февруари 2020 г.
13 – 15 јануари: одржување колоквиуми
прва декада: 16–25 јануари
втора декада: 27 јануари – 5 февруари

Бирање на предмети за летниот семестар: 25 јануари – 10 февруари 2020 г.

Корекција на избрани предмети: 11 и 12 февруари 2020 г.

Запишување на летниот семестар:
прва година: 6 – 7 февруари
втора година: 10 – 11 фрвруари
трета година: 12 – 13 февруари
четврта година: 14 февруари

Времетраење на наставата во летниот семестар: 17 февруари 2020 г. – 29 мај 2020 г.

Втора испитна сесија: 1 јуни – 30 јуни 2020 г.
1 – 3 јуни: одржување колоквиуми
прва декада: 4 – 15 јуни
втора декада: 16 – 30 јуни

Трета испитна сесија: 24 август – 18 септември 2020 г.
прва декада: 24 август – 4 септември
втора декада: 7 – 18 септември

Бирање на предмети за зимскиот семестар 2020/2021 г.: 7 септември – 20 септември 2020 г.

Корекција на избрани предмети: 21 и 22 септември 2020 г.

Запишување на зимскиот семестар:
втора година: 21 – 23 септември
трета година: 24 – 28 септември
четврта година: 29 – 30 септември

 

Неработни денови за студиската 2019/2020 г.

ВО 2019 ГОДИНА

За сите граѓани на РСМ
11 октомври, Ден на народното востание
23 октомври, Ден на македонската револуционерна борба
8 декември, ,,Св. Климент Охридски”

За граѓаните од католичка вероисповед
1 ноември, Празникот на сите светци
25 декември, првиот ден на Божик

За граѓаните припадници на албанската заедница во РСМ
22 Ноември, Ден на Албанската азбука

За граѓаните припадници на еврејската заедница во РСМ
19 Септември, Јом Кипур, првиот ден на Јом Кипур

За граѓаните припадници на бошњачката заедница во РСМ
28 Септември, Меѓународен ден на Бошњаците

За граѓаните припадници на турската заедница во РСМ
21 Декември, Ден на настава на турски јазик

ВО 2020 ГОДИНА

За сите граѓани на РСМ
1 Јануари, Нова Година
7 Јануари, Божик
20 Април, Велигден, вториот ден на Велигден
1 Мај, Ден на Трудот
24 Мај, ,,Св. Кирил и Методиј” Ден на сесловенските просветители
24 Мај, Рамазан Бајрам, првиот ден на Рамазан Бајрам
2 Август, Ден на републиката
8 Септември, Ден на независноста

За граѓаните од православна вероисповед
6 Јануари, Бадник, ден пред Божик
19 Јануари, Богојавление (Водици)
17 Април, Велики Петок, петок пред Велигден
5 Јуни, Духовден, петок пред Духовден
28 Август, Успение на Пресвета Богородица (Голема Богородица)

За граѓаните од католичка вероисповед
13 Април, Велигден, вториот ден на Велигден

За граѓаните од муслиманска вероисповед
31 Јули, Курбан Бајрам, првиот ден на Курбан Бајрам

За граѓаните припадници на српската заедница во РСМ
27 Јануари, Свети Сава

За граѓаните припадници на ромската заедница во РСМ
8 Април, Меѓународен ден на Ромите

За граѓаните припадници на влашката заедница во РСМ
23 Мај, Национален ден на Власите


Универзитетски календар на активности и неработни денови

Универзитетски календар за активностите и неработни денови на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ во Скопје за учебната 2019/2020 г.

Почеток на наставата во учебната 2019/2020 година: 1 октомври 2019 г.

Времетраење на наставата во зимскиот семестар: 1 октомври 2019 г. – 10 јануари 2020 г.

Прва испитна сесија: 13 јануари – 5 февруари 2020 г.
13 – 15 јануари: одржување колоквиуми
прва декада: 16–25 јануари
втора декада: 27 јануари – 5 февруари

Бирање на предмети за летниот семестар: 25 јануари – 10 февруари 2020 г.

Корекција на избрани предмети: 11 и 12 февруари 2020 г.

Запишување на летниот семестар:
прва година: 6 – 7 февруари
втора година: 10 – 11 фрвруари
трета година: 12 – 13 февруари
четврта година: 14 февруари

Времетраење на наставата во летниот семестар: 17 февруари 2020 г. – 29 мај 2020 г.

Втора испитна сесија: 1 јуни – 30 јуни 2020 г.
1 – 3 јуни: одржување колоквиуми
прва декада: 4 – 15 јуни
втора декада: 16 – 30 јуни

Трета испитна сесија: 24 август – 18 септември 2020 г.
прва декада: 24 август – 4 септември
втора декада: 7 – 18 септември

Бирање на предмети за зимскиот семестар 2020/2021 г.: 7 септември – 20 септември 2020 г.

Корекција на избрани предмети: 21 и 22 септември 2020 г.

Запишување на зимскиот семестар:
втора година: 21 – 23 септември
трета година: 24 – 28 септември
четврта година: 29 – 30 септември

 

Неработни денови за студиската 2019/2020 г.

ВО 2019 ГОДИНА

За сите граѓани на РСМ
11 октомври, Ден на народното востание
23 октомври, Ден на македонската револуционерна борба
8 декември, ,,Св. Климент Охридски”

За граѓаните од католичка вероисповед
1 ноември, Празникот на сите светци
25 декември, првиот ден на Божик

За граѓаните припадници на албанската заедница во РСМ
22 Ноември, Ден на Албанската азбука

За граѓаните припадници на еврејската заедница во РСМ
19 Септември, Јом Кипур, првиот ден на Јом Кипур

За граѓаните припадници на бошњачката заедница во РСМ
28 Септември, Меѓународен ден на Бошњаците

За граѓаните припадници на турската заедница во РСМ
21 Декември, Ден на настава на турски јазик

ВО 2020 ГОДИНА

За сите граѓани на РСМ
1 Јануари, Нова Година
7 Јануари, Божик
20 Април, Велигден, вториот ден на Велигден
1 Мај, Ден на Трудот
24 Мај, ,,Св. Кирил и Методиј” Ден на сесловенските просветители
24 Мај, Рамазан Бајрам, првиот ден на Рамазан Бајрам
2 Август, Ден на републиката
8 Септември, Ден на независноста

За граѓаните од православна вероисповед
6 Јануари, Бадник, ден пред Божик
19 Јануари, Богојавление (Водици)
17 Април, Велики Петок, петок пред Велигден
5 Јуни, Духовден, петок пред Духовден
28 Август, Успение на Пресвета Богородица (Голема Богородица)

За граѓаните од католичка вероисповед
13 Април, Велигден, вториот ден на Велигден

За граѓаните од муслиманска вероисповед
31 Јули, Курбан Бајрам, првиот ден на Курбан Бајрам

За граѓаните припадници на српската заедница во РСМ
27 Јануари, Свети Сава

За граѓаните припадници на ромската заедница во РСМ
8 Април, Меѓународен ден на Ромите

За граѓаните припадници на влашката заедница во РСМ
23 Мај, Национален ден на Власите

Универзитетски календар на активности и неработни денови во учебната 2018/2019 година

 

Почеток на учебната 2018/2019 година и почеток на наставата: 1 октомври 2018 (понеделник)

Времетраење на наставата во зимскиот семестар: 1 октомври (понеделник) – 11 јануари (петок) 2018

Прва испитна сесија: 14 јануари – 15 февруари 2019

Времетраење на наставата во летниот семестар: 18 февруари (понеделник) – 31 мај (петок) 2019

Втора испитна сесија: 3 јуни – 28 јуни 2019

Трета испитна сесија: 26 август – 27 септември 2019

На единиците каде наставата е со специфичен карактер, единиците можат да утврдат и поинакви рокови за одржување на наставата и за испитните сесии согласно со календарот и планот за реализација на наставата и испитите што ги донесува наставно-научниот, односно советот на единицата согласно со членовите 222 и 248 од Статутот на Универзитетот.
Роковите за пријавување испити, запишување и заверка на зимскиот, односно летниот семестар ги утврдуваат единиците при УКИМ.

Неработни денови за учебната 2018/19 година

ВО 2018 ГОДИНА

За сите граѓани на РМ
– 11 октомври, Ден на народното востание
– 23 октомври, Ден на македонската револуционерна борба
– 8 декември, „Св. Климент Охридски”

За граѓаните од католичка вероисповед
– 1 ноември, Празникот на сите светци
– 25 декември, првиот ден на Божик

За граѓаните припадници на албанската заедница во РМ
– 22 ноември, Ден на Албанската азбука

За граѓаните припадници на еврејската заедница во РМ
– 19 септември, Јом Кипур, првиот ден на Јом Кипур

За граѓаните припадници на бошњачката заедница во РМ
– 28 септември, Меѓународен ден на Бошњаците

За граѓаните припадници на турската заедница во РМ
– 21 декември, Ден на настава на турски јазик

ВО 2019 ГОДИНА

За сите граѓани на РМ
– 1 јануари, Нова Година
– 7 јануари, Божик
– 29 април, Велигден, вториот ден на Велигден
– 1 мај, Ден на Трудот
– 24 мај, „Св. Кирил и Методиј“ Ден на сесловенските просветители
– 4 јуни, Рамазан Бајрам, првиот ден на Рамазан Бајрам
– 2 август, Ден на републиката
– 8 септември, Ден на независноста

За граѓаните од православна вероисповед
– 6 јануари, Бадник, ден пред Божик
– 19 јануари, Богојавление (Водици)
– 26 април, Велики Петок, петок пред Велигден
– 14 јуни, Духовден, петок пред Духовден
– 28 август, Успение на Пресвета Богородица (Голема Богородица)

За граѓаните од католичка вероисповед
– 22 април, Велигден, вториот ден на Велигден

За граѓаните од муслиманска вероисповед
– 11 август, Курбан Бајрам, првиот ден на Курбан Бајрам

За граѓаните припадници на српската заедница во РМ
– 27 јануари, Свети Сава

За граѓаните припадници на ромската заедница во РМ
– 8 април, Меѓународен ден на Ромите

За граѓаните припадници на влашката заедница во РМ
– 23 мај, Национален ден на Власите

Универзитетски календар на активности и неработни денови во учебната 2017/2018 година

 

Почеток на учебната 2017/2018 година и почеток на наставата:

15 септември 2017 (петок)

Времетраење на наставата во зимскиот семестар:

15 септември – 31 декември 2017 (недела)

Прва испитна сесија:

8 јануари – 29 јануари 2018

Времетраење на наставата во летниот семестар:

1 февруари – 15 мај 2018 (вторник)

Втора испитна сесија:

21 мај – 15 јуни 2018

Трета испитна сесија:

27 август – 27 септември 2018

На единиците каде наставата е со специфичен карактер, единиците можат да утврдат и поинакви рокови за одржување на наставата и за испитните сесии согласно со календарот и планот за реализација на наставата и испитите што ги донесува наставно-научниот, односно советот на единицата согласно со членовите 222 и 248 од Статутот на Универзитетот.

Роковите за пријавување испити, запишување и заверка на зимскиот, односно летниот семестар ги утврдуваат единиците при УКИМ.

Неработни денови за учебната 2017/2018 година

Во 2017 година:

За сите граѓани на РМ

– 11 октомври, Ден на народното востание

– 23 октомври, Ден на македонската револуционерна борба

– 8 декември, „Св. Климент Охридски”

За граѓаните од католичка вероисповед

– 1 ноември, Празникот на сите светци

– 25 декември, првиот ден на Божик

За граѓаните од муслиманска вероисповед

– 24 септември, Курбан Бајрам, првиот ден на Курбан Бајрам

За граѓаните припадници на албанската заедница во РМ

– 22 ноември, Ден на Албанската азбука

За граѓаните припадници на еврејската заедница во РМ

– 23 септември, Јом Кипур, првиот ден на Јом Кипур

За граѓаните припадници на бошњачката заедница во РМ

– 28 септември, Меѓународен ден на Бошњаците

За граѓаните припадници на турската заедница во РМ

– 21 декември, Ден на настава на турски јазик

Во 2018 година:

За сите граѓани на РМ

– 1 јануари, Нова Година

– 7 јануари, Божик

– 9 април, Велигден, вториот ден на Велигден

– 1 мај, Ден на Трудот

– 24 мај, “Св. Кирил и Методиј” Ден на сесловенските просветители

– 15 јуни, Рамазан Бајрам, првиот ден на Рамазан Бајрам

– 2 август, Ден на републиката

– 8 септември, Ден на независноста

За граѓаните од православна вероисповед

– 6 јануари, Бадник, ден пред Божик

– 19 јануари, Богојавление (Водици)

– 6 април, Велики Петок, петок пред Велигден

– 25 мај, Духовден, петок пред Духовден

– 28 август, Успение на Пресвета Богородица (Голема Богородица)

За граѓаните од католичка вероисповед

– 2 април, Велигден, вториот ден на Велигден

За граѓаните од муслиманска вероисповед

– 21 август, Курбан Бајрам, првиот ден на Курбан Бајрам

За граѓаните припадници на српската заедница во РМ

– 27 јануари, Свети Сава

За граѓаните припадници на ромската заедница во РМ

– 8 април, Меѓународен ден на Ромите

За граѓаните припадници на влашката заедница во РМ

– 23 мај, Меѓународен ден на Власите