Зимски семестар во уч. 2019/2020 г.

Распоред на часови

Психологија – проф. д-р Виолета Арнаудова: вторник од 15.15 до 16.45 часот во Големиот амфитеатар А3.