РАБОТНО ВРЕМЕ:

• ПОНЕДЕЛНИК: 08:30 – 12:30 ч.

• ВТОРНИК: 09:00 – 13:00 ч.

• СРЕДА: 09:30 – 13:30 ч.

• ЧЕТВРТОК: 08:30 – 12:30 ч.

• ПЕТОК: 09:30 – 13:30 ч.

Книгите кои се застапени само во еден примерок (енциклопедии, речници, учебници, работни тетратки, литературни истории и др.) може да се користат само во читалната и не смее да се изнесуваат надвор од библиотеката!

Библиотекар: Зорица Давитковска

Тел.: (02) 3240-450, локал 450