• Француски јазик и книжевност – наставна насока

  • Француски јазик и книжевност – преведувачко-толкувачка насока

  • Романски јазик и книжевност – филолошка насока

  • Двопредметна по француски јазик и книжевност со романски јазик и книжевност – филолошка насока

  • Шпански јазик и книжевност – наставна насока

  • Шпански јазик и книжевност – преведувачка насока

Маргарита Велевска

Маргарита Велевска

Редовен професор
Zvonko Nikodinovski

Звонко Никодиновски

Редовен професор
demo_image

Мира Трајкова

Редовен професор
demo_image

Ирина Бабамова

Редовен професор
demo_image

Елисавета Поповска

Редовен професор
Снежана Петрова

Снежана Петрова

Редовен професор
demo_image

Јоана Хаџи-Лега Христоска

Вонреден професор