17.1.2020 | Известување за корисниците на библиотеката при Катедрата за романски јазици и книжевности

Ве информираме дека од 17 јануари 2020 год. библиотеката продолжува да работи со вообичаениот распоред на работно време:

РАБОТНО ВРЕМЕ:

• ПОНЕДЕЛНИК: 08:30 – 12:30 ч.

• ВТОРНИК: 09:00 – 13:00 ч.

• СРЕДА: 09:30 – 13:30 ч.

• ЧЕТВРТОК: 08:30 – 12:30 ч.

• ПЕТОК: 09:30 – 13:30 ч.

Книгите кои се застапени само во еден примерок (енциклопедии, речници, учебници, работни тетратки, литературни истории и др.) може да се користат само во читалната и не смее да се изнесуваат надвор од библиотеката!

Библиотекар: Зорица Давитковска

Тел.: (02) 3240-450, локал 450


30.12.2019

С О О П Ш Т Е Н И Е
Библиотеката на Катедрата за романски јазици и книжевности ќе биде отворена за позајмување и враќање книги од 17 јануари 2020 г., по завршувањето на отсуството на библиотекарот Зорица Давитковска.
Од Катедрата


4.11.2019

Известување за корисниците на библиотеката при Катедрата за романски јазици и книжевности

Ве информираме дека во периодот на месец ноември библиотеката ќе работи со следниов распоред:
Понеделник: 08:30 – 12:30 ч.
Вторник: 09:00 – 13:00 ч.
Среда: 09:30 – 13:30 ч.
Четврток: 08:30 – 12:30 ч.
Петок: 09:30 – 13:30 ч.

Книгите кои се застапени само во еден примерок (енциклопедии, речници, учебници, работни тетратки, литературни истории и др.) може да се користат само во читалната и не смее да се изнесуваат надвор од библиотеката!

Библиотекар,

Зорица Давитковска


4.9.2019

Соопштение за студентите од студиската група за Шпански јазик и книжевност: Испитот ШПАНСКИ ЈАЗИК 2 кај м-р Виолета Симоновска, стручен соработник , наместо на 9.9.2019 г.(неработен ден) се одложува на 11.09.2019 г. во 17.10 часот.


7.6.2019

Соопштение: СЕ ИЗВЕСТУВААТ СТУДЕНТИТЕ ОД СТУДИСКАТА ГРУПА ЗА ШПАНСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ ДЕКА ИСПИТИТЕ :

– ВОВЕД ВО СИНТАКСАТА НА ШПАНСКИОТ ЈАЗИК /IV сем./

– СИНТАКСА НА ШПАНСКИОТ ЈАЗИК /V сем./

ЌЕ СЕ ОДРЖАТ НА 19.06.2019 г.(среда) наместо во 10:00 ч., во 11.00 ч.


21.5.2019

д-р Франо Вранчиќ, доцент по француска книжевност од Универзитетот во Задар, во рамките на програмата за мобилност на наставен кадар Еразмус +, од 21 до 24 мај ќе одржи предавања од областа на француската поезија на 19 век за студентите од Катедрата по романистика/ наставна програма по француски јазик и книжевност.

Предавањата ќе ги содржат следниве содржински одредници:

1. Poésie romantique dans le contexte historique et littéraire ; ses caractéristiques et ses grands poètes (Lamartine, Vigny, Musset, Hugo, Nerval).
2. Alphonse de Lamartine (1790-1869) et le nouveau discours poétique : le Moi sujet et objet du poème. Lamartine et ses Méditations poétiques: «Le Vallon», «Le Lac».
3. Alfred de Vigny (1797-1863) ; b) Alfred de Musset (1810-1857) ; textes poétiques à analyser : a) Les Destinées («La Bouteille à la mer»), b) Les Nuits («Nuit dʼoctobre»).
4. Victor Hugo (1802-1885) et le pouvoir de tout dire: poète lyrique (Les Rayons et les Ombres), élégiaque Les Contemplations («Mors» ; «Éclaircie»; ). Les Rayons et les Ombres: «Tristesse d’Olympio» ; Victor Hugo: poète satirique (Les Châtiments) et épique (La Légende des siècles).
5. Le romantisme noir: Gérard de Nerval (1808-1855). Texte poétique à analyser: Les Chimères («El Desdichado»).
6. La réaction poétique contre le romantisme : l’art pour l’art et la poésie parnassienne. Gautier, Laprade, Banville, Leconte de Lisle, Heredia. Textes à analyser : a) Leconte de Lisle, «Poèmes antiques» (préface), b) Heredia, Les Trophées («Midi»)
7. Le symbolisme en poésie : a) Paul Verlaine (1844-1896). Texte poétique : Poèmes saturniens («Soleils couchants») ; b) Arthur Rimbaud (1854-1891) ou délires poétiques. Texte poétique : («Voyelles»).
8. Stéphane Mallarmé (1842-1898), une poésie pure : Lire «LʼAprès-midi dʼun faune».

Предавањата ќе се одржат во:
– вторник на 21 мај од 12.10 до 13.35 часот и од 13.45 до 15.10 часот во П11;
– среда 22 мај од 13.45 до 15.10 часот во Бибиотеката по романистика;
– четврток 23 мај од 12.10 до 13.35 часот во П11.


10.5.2019

Соопштение: Се известуваат студентите од втора и четврта година на студиските групи: Француски јазик и книжевност и ПиТ дека на 14 мај 2019 г. (вторник) проф. д-р Мирјана Алексоска Чкатроска нема да одржува настава поради оправдано отсуство.

Часовите предвидени со распоредот ќе бидат надополнети во договор помеѓу студентите и предметниот наставник.


09.05.2019

Соопштение за студентите по шпански јазик и книжевност:

Ве известуваме дека проф. д-р Јелена Филиповиќ од Филолошкиот факултет во Белград (Република Србија) ќе престојува како визитинг-професор на нашата Катедра и ќе држи настава по предметот Методика на наставата по шпански јазик 2 (24 часа) за студентите од шести семестар, трета година, на студиската група за шпански јазик и книжевност и 4 часа менторска настава за студентите што го запишале предметот Методика практична подготовка за настава 2.

Проф. д-р Јелена Филиповиќ ќе држи настава по предметот на нашиот факултет, во Библиотеката на КРЈК, со следниов распоред:

Методика на наставата по шпански јазик 2 (24 часа)

16 мај 2019 г. (четврток) од 8.30 ч до 15.30 ч.

17 мај 2019 г. (петок) од 8.30 ч до 15.30 ч.

18 мај 2019 г. ( сабота) 8.30 ч до 12.00 ч.

Методика практична подготовка за настава 2.

18 мај 2019 г. ( сабота) од 12.00 ч.-15.30

Присуството на настава е задолжително.


 

До студентите од 2 година – наставна насока:

Се известуваат студентите дека предавањето по предметот Педагогија ќе се одвива во среда од 09.00-10.25 во А3.