20.3.2020

Соопштение за сите студенти

Федеративна Република Бразил доделува стипендии за доддипломски, постдипломски и докторски студии. Повеќе информации во приложениот документ.


3.3.2020

Соопштение!

За сите студенти франкофони на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“

4 март (среда) – 12.10 ч. Библиотека за романски јазици и книжевости

Претставување на Универзитетската агенција за франкофонија и на нејзините тековни конкурси за проекти.

Шарлен Жув, практикант за француски јазик


2.3.2020

Се известуваат сите студенти кои ги посетуваат часовите по Прагматика на францускиот јазик, Информатичка лингвистика за француски јазик 2, Француска лексикографија и Стручна терминологија 1 кај проф. д-р Звонко Никодиновски дека нема да има настава по наведените предмети во следните 14 дена (од 02 до 15 март 2020 г.).
Наставата ќе продолжи на 16 март (понеделник) 2020 година.


24.2.2020

Натпревар во пишување за студентите од ст. група по Француски јазик и кнжевност

 


 

24.2.2020

СООПШТЕНИЕ ЗА СТУДЕНТИТЕ ОД III (трета) ГОДИНА НА ГРУПАТА ЗА ФРАНЦУСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ

Се известуваат студентите од III (трета) година на групата за Француки јазик и книжевност дека можат да ги следат предавањата по предметот Консекутивно толкување од француски на македонски и од македонски на француски јазик 2 кај проф. д-р Мирјана Алексоска Чкатроска во понеделник од 10:35 ч. до 12:00 ч. во кабинетот на професорката и од 12:10 ч. до 13:35 ч. во читалницата на ПиТ

Студентите кои ќе ги следат предавањата немаат обврска да ги полагаат испитите по овој предмет!!!


21.2.2020

ИНФОРМАЦИЈА за студентите од II (втора) и III (трета) година на Француски јазик и книжевност

Почитувани студенти, ве известуваме дека часот по Информатичка лингвистика 2 кај проф. д-р Звонко Никодиновски ќе се одржува во понеделник во 09:00 ч. наместо во 12:10 ч. во Лабораторија 3.


30.01.

СООПШТЕНИЕ

Францускиот институт во Скопје ви го најавува концертот на Тома Дитрон којшто ќе се одржи на 25 март 2020 год. во Скопје во студио Фејмс, со почеток во 20 ч. Студентите од Катедрата за романски јазици и книжевности ќе имаат можност да добијат бесплатни влезници. Заинтересираните студенти ќе треба заклучно со 16 февруари 2020 год. да се пријават и запишат во списокот којшто ќе биде отворен во библиотеката на Катедрата за романски јазици и книжевности. Се надеваме дека интересот за овој настан ќе биде голем.


17.1.2020 | Известување за корисниците на библиотеката при Катедрата за романски јазици и книжевности

Ве информираме дека од 17 јануари 2020 год. библиотеката продолжува да работи со вообичаениот распоред на работно време:

РАБОТНО ВРЕМЕ:

• ПОНЕДЕЛНИК: 08:30 – 12:30 ч.

• ВТОРНИК: 09:00 – 13:00 ч.

• СРЕДА: 09:30 – 13:30 ч.

• ЧЕТВРТОК: 08:30 – 12:30 ч.

• ПЕТОК: 09:30 – 13:30 ч.

Книгите кои се застапени само во еден примерок (енциклопедии, речници, учебници, работни тетратки, литературни истории и др.) може да се користат само во читалната и не смее да се изнесуваат надвор од библиотеката!

Библиотекар: Зорица Давитковска

Тел.: (02) 3240-450, локал 450


30.12.2019

С О О П Ш Т Е Н И Е
Библиотеката на Катедрата за романски јазици и книжевности ќе биде отворена за позајмување и враќање книги од 17 јануари 2020 г., по завршувањето на отсуството на библиотекарот Зорица Давитковска.
Од Катедрата


4.11.2019

Известување за корисниците на библиотеката при Катедрата за романски јазици и книжевности

Ве информираме дека во периодот на месец ноември библиотеката ќе работи со следниов распоред:
Понеделник: 08:30 – 12:30 ч.
Вторник: 09:00 – 13:00 ч.
Среда: 09:30 – 13:30 ч.
Четврток: 08:30 – 12:30 ч.
Петок: 09:30 – 13:30 ч.

Книгите кои се застапени само во еден примерок (енциклопедии, речници, учебници, работни тетратки, литературни истории и др.) може да се користат само во читалната и не смее да се изнесуваат надвор од библиотеката!

Библиотекар,

Зорица Давитковска


4.9.2019

Соопштение за студентите од студиската група за Шпански јазик и книжевност: Испитот ШПАНСКИ ЈАЗИК 2 кај м-р Виолета Симоновска, стручен соработник , наместо на 9.9.2019 г.(неработен ден) се одложува на 11.09.2019 г. во 17.10 часот.


7.6.2019

Соопштение: СЕ ИЗВЕСТУВААТ СТУДЕНТИТЕ ОД СТУДИСКАТА ГРУПА ЗА ШПАНСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ ДЕКА ИСПИТИТЕ :

– ВОВЕД ВО СИНТАКСАТА НА ШПАНСКИОТ ЈАЗИК /IV сем./

– СИНТАКСА НА ШПАНСКИОТ ЈАЗИК /V сем./

ЌЕ СЕ ОДРЖАТ НА 19.06.2019 г.(среда) наместо во 10:00 ч., во 11.00 ч.


21.5.2019

д-р Франо Вранчиќ, доцент по француска книжевност од Универзитетот во Задар, во рамките на програмата за мобилност на наставен кадар Еразмус +, од 21 до 24 мај ќе одржи предавања од областа на француската поезија на 19 век за студентите од Катедрата по романистика/ наставна програма по француски јазик и книжевност.

Предавањата ќе ги содржат следниве содржински одредници:

1. Poésie romantique dans le contexte historique et littéraire ; ses caractéristiques et ses grands poètes (Lamartine, Vigny, Musset, Hugo, Nerval).
2. Alphonse de Lamartine (1790-1869) et le nouveau discours poétique : le Moi sujet et objet du poème. Lamartine et ses Méditations poétiques: «Le Vallon», «Le Lac».
3. Alfred de Vigny (1797-1863) ; b) Alfred de Musset (1810-1857) ; textes poétiques à analyser : a) Les Destinées («La Bouteille à la mer»), b) Les Nuits («Nuit dʼoctobre»).
4. Victor Hugo (1802-1885) et le pouvoir de tout dire: poète lyrique (Les Rayons et les Ombres), élégiaque Les Contemplations («Mors» ; «Éclaircie»; ). Les Rayons et les Ombres: «Tristesse d’Olympio» ; Victor Hugo: poète satirique (Les Châtiments) et épique (La Légende des siècles).
5. Le romantisme noir: Gérard de Nerval (1808-1855). Texte poétique à analyser: Les Chimères («El Desdichado»).
6. La réaction poétique contre le romantisme : l’art pour l’art et la poésie parnassienne. Gautier, Laprade, Banville, Leconte de Lisle, Heredia. Textes à analyser : a) Leconte de Lisle, «Poèmes antiques» (préface), b) Heredia, Les Trophées («Midi»)
7. Le symbolisme en poésie : a) Paul Verlaine (1844-1896). Texte poétique : Poèmes saturniens («Soleils couchants») ; b) Arthur Rimbaud (1854-1891) ou délires poétiques. Texte poétique : («Voyelles»).
8. Stéphane Mallarmé (1842-1898), une poésie pure : Lire «LʼAprès-midi dʼun faune».

Предавањата ќе се одржат во:
– вторник на 21 мај од 12.10 до 13.35 часот и од 13.45 до 15.10 часот во П11;
– среда 22 мај од 13.45 до 15.10 часот во Бибиотеката по романистика;
– четврток 23 мај од 12.10 до 13.35 часот во П11.


10.5.2019

Соопштение: Се известуваат студентите од втора и четврта година на студиските групи: Француски јазик и книжевност и ПиТ дека на 14 мај 2019 г. (вторник) проф. д-р Мирјана Алексоска Чкатроска нема да одржува настава поради оправдано отсуство.

Часовите предвидени со распоредот ќе бидат надополнети во договор помеѓу студентите и предметниот наставник.


09.05.2019

Соопштение за студентите по шпански јазик и книжевност:

Ве известуваме дека проф. д-р Јелена Филиповиќ од Филолошкиот факултет во Белград (Република Србија) ќе престојува како визитинг-професор на нашата Катедра и ќе држи настава по предметот Методика на наставата по шпански јазик 2 (24 часа) за студентите од шести семестар, трета година, на студиската група за шпански јазик и книжевност и 4 часа менторска настава за студентите што го запишале предметот Методика практична подготовка за настава 2.

Проф. д-р Јелена Филиповиќ ќе држи настава по предметот на нашиот факултет, во Библиотеката на КРЈК, со следниов распоред:

Методика на наставата по шпански јазик 2 (24 часа)

16 мај 2019 г. (четврток) од 8.30 ч до 15.30 ч.

17 мај 2019 г. (петок) од 8.30 ч до 15.30 ч.

18 мај 2019 г. ( сабота) 8.30 ч до 12.00 ч.

Методика практична подготовка за настава 2.

18 мај 2019 г. ( сабота) од 12.00 ч.-15.30

Присуството на настава е задолжително.


До студентите од 2 година – наставна насока:

Се известуваат студентите дека предавањето по предметот Педагогија ќе се одвива во среда од 09.00-10.25 во А3.