1 година

2 година

3 година

4 година

Термини за испити на Студенти – Испитни сесии


Испитот по Психологија кај проф. д-р Билјана Блажевска Стоилковска за летна испитна сесија во академската 2018/2019 година ќе биде на 12.06.2019 во 12.30 во електронска лабораторија.

Документите се преземаат од менито Студенти – Дипломски труд