Заверка и запишување семестар за прв циклус – додипломски студии

ЗАВЕРКА НА ЛЕТЕН И ЗАПИШУВАЊЕ НА ЗИМСКИ СЕМЕСТАР ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 г.

Електронско бирање предмети iKnow/eIndex: 5.9. – 20.9.2019
Поднесување документи во Студентски прашања со задолжително електронски избрани предмети
2 година: 18.9. – 20.9.
3 година: 23.9. – 25.9.
4 година: 26.9. – 30.9.
Ве молиме за задолжително почитување на термините по студиски години!
Напомена: Ве молиме во определените рокови да извршите запишување на зимскиот семестар во спротивно по истекот на последниот рок се смета за задоцнето запишување, воедно ве молиме да ги запазите горенаведените рокови со цел да се избегне гужва во Студентската служба.

ЕЛЕКТРОНСКО БИРАЊЕ: Ве молиме по извршеното бирање на предметите повторно да го проверите вашиот профил, односно избраните предмети.

Информации на линкот Заверка на летен и запишување на зимски семестар за учебната 2019/2020 г.

 

 

Архива:

За студентите од прва година:

СЛОБОДНИ ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ ОД ЛИСТАТА НА ФАКУЛТЕТОТ И УКИМ_Листа 2 – I семестар (зимски) со Упатство

СЛОБОДНИ ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ ОД ЛИСТАТА НА ФАКУЛТЕТОТ И УКИМ_Листа 2 – II семестар (летен) со Упатство

Упатство за студентите од прва година за прво најавување на iKnow-системот