Заверка и запишување семестар за прв циклус – додипломски студииЗАВЕРКА НА ЗИМСКИ И ЗАПИШУВАЊЕ НА ЛЕТЕН СЕМЕСТАР ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 г.

Електронско бирање предмети iKnow: 25.1. – 10.2.2020

Поднесување документи во Студентски прашања со задолжително електронски избрани предмети:

1 година: 6.02. – 7.02.2020

2 година: 10.02. – 11.02.2020

3 година: 12.02. – 13.02.2020

4 година и повеќе: 14.02.2020

Ве молиме за задолжително почитување на термините по студиски години!

Напомена: Ве молиме да ги запазите горенаведените рокови со цел да се избегне гужва во Студентската служба,  воедно ве молиме во определените рокови да извршите запишување на летниот семестар во спротивно по истекот на последниот рок се смета за задоцнето запишување.

Детални информации на линкот: Заверка на зимски и запишување на летен семестар за учебната 2019/2020 г.